CODUL ADMINISTRATIV din 3 iulie 2019 privind (OUG nr. 57)

CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (**republicat**) (Legea nr. 53/2003)

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică

sus