DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale


Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
25Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.25 Bulz- Judeţul Bihorcentrul de informare turistică -Bulz, sat Bulz, nr.134/I (sala 1)09:00 -17.00Tel. 0259328010 /0743160846 bh.bulz@bec.ro ​​​​​​​
sus