Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărire comunală. agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ

Preşedinte: Piţ-Dogar Cosmina-Lenuţa

Secretar: Sturz Teodor-Doru

Membri: Dumiter Cristian-Felician

              Mîndrila Ioan-Nicu

              Duma Teodor


Comisia pentru învăţământ , sănătate şi familie, social-culturală, culte, activităţi sportive şi de agrement

Preşedinte: Lazăr-Bila Sorin

Secretar: Silaghi Grigore-Gheorghe

Membru: Popa Teodor-Valer


Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, protecţia mediului şi turism

Preşedinte: Cucuian Gheorghe

Secretar: Gabrian Teodor

Membru: Deac Petru

sus